overpistning

vægtproblemer

Who skønner at der på verdensplan at fedme næsten tredoblet siden 1975.

I 2016 var mere end 1,9 milliarder voksne, 18 år og ældre, overvægtige. Af disse var over 650 millioner overvægtige. Ca. 39 % af voksne på 18 år og derover var overvægtige i 2016, og 13 % var i kategori for fedme. Det meste af verdens befolkning bor i lande, hvor overvægt og fedme dræber flere mennesker end undervægtige. Hele 39 millioner børn under 5 år var overvægtige eller fede i 2020. og over 340 millioner børn og unge i alderen 5-19 var overvægtige eller fede. i 2016.

Man kan forebygge fedme 

Overvægt og fedme defineres som unormal eller overdreven fedtophobning, der kan forringe helbredet. BMI er et simpelt indeks for vægt-og-højde, der almindeligvis bruges til at definere overvægt og fedme hos voksne. som er defineret som en persons vægt i kilogram divideret med kvadratet af hans højde i meter.

For voksne definerer WHO overvægt og fedme som følger:

overvægt er et BMI større end eller lig med 25; og

fedme er et BMI større end eller lig med 30.

BMI giver det mest nyttige mål på befolkningsniveau for overvægt og fedme, da det er det samme for begge køn og for alle aldre af voksne. Of for børn skal alder tages i betragtning, når overvægt og fedme defineres.

 

For børn under 5 år:

 

overvægt er vægt-for-højde større end 2 standardafvigelser over WHO Child Growth Standards medianen; og fedme er vægt-for-højde større end 3 standardafvigelser over WHO Child Growth Standards medianen. Diagrammer og tabeller: WHOs børnevækststandarder for børn under 5 år

Nogle nyere WHO globale skøn følger.

I 2016 var mere end 1,9 milliarder voksne i alderen 18 år og ældre overvægtige. Af disse var over 650 millioner voksne overvægtige. I 2016 var 39 % af de voksne på 18 år og derover (39 % af mændene og 40 % af kvinderne) overvægtige på verdensplan. Samlet set var omkring 13 % af verdens voksne befolkning (11 % af mændene og 15 % af kvinderne) overvægtige i 2016.

Den verdensomspændende forekomst af fedme blev næsten tredoblet mellem 1975 og 2016.

I 2019 var anslået 38,2 millioner børn under 5 år overvægtige eller fede. Engang betragtet som et problem i lande med høje indkomster, er overvægt og fedme nu stigende i lav- og mellemindkomstlande, især i bymiljøer. I Afrika er antallet af overvægtige børn under 5 år steget med næsten 24 % procent siden 2000. Næsten halvdelen af ​​de børn under 5 år, der var overvægtige eller fede i 2019, boede i Asien. I Danmark er over 50 % enten overvægtige eller svær overvægtig. 

Over 340 millioner børn og unge i alderen er overvægtige 

Forekomsten af ​​overvægt og fedme blandt børn og unge i alderen 5-19 år er steget dramatisk fra kun 4 % i 1975 til godt 18 % i 2016. Stigningen er sket på samme måde blandt både drenge og piger: i 2016 18 % af pigerne og 19 % af drengene var overvægtige.

 

Overvægt og fedme er forbundet med flere dødsfald på verdensplan end undervægtige. Globalt er der flere mennesker, der er overvægtige end undervægtige – dette forekommer i alle regioner undtagen dele af Afrika syd for Sahara og Asien.

Hvad forårsager fedme og overvægt?

Den grundlæggende årsag til fedme og overvægt er en energiubalance mellem forbrugte kalorier og forbrugte kalorier. Globalt har der været:

 

Overvægt skyldes flere faktor men en er af mange former for arbejde, skiftende transportformer og stigende urbanisering.

Ændringer i kost- og fysiske aktivitetsmønstre er ofte resultatet af miljømæssige og samfundsmæssige ændringer forbundet med udvikling og mangel på understøttende politikker i sektorer som sundhed, landbrug, transport, byplanlægning, miljø, fødevareforarbejdning, distribution, markedsføring og uddannelse.

hvad sker der med kroppen ved overvægt?

Er du i tvivl om du er overvægtig? Kontakt hypnose Vejle ved J-HYPNOSE og hør hvad dine muligheder er.

Hvad er almindelige sundhedsmæssige konsekvenser af overvægt og fedme? Forhøjet BMI er en væsentlig risikofaktor for ikke-smitsomme sygdomme som:

hjerte-kar-sygdomme (hovedsageligt hjertesygdomme og slagtilfælde), som var den største dødsårsag i 2012;

diabetes; muskuloskeletale lidelser (især slidgigt – en stærkt invaliderende degenerativ sygdom i leddene);

nogle kræftformer (herunder endometrie, bryst, æggestokke, prostata, levende- alt oversåeende kan behandles med hypnose Vejle

overvægt i Danmark og behandling

Danmark ligger i toppen, når man snakker overvægt, over 50% af befolkningen lider af overvægt eller svært overvægt (fedme) det er blevet en livstilssygdom, som kan behandles med hypnose. J-HYPNOSE har udviklet en kur mod overspisning samt mestre gastric-band hypnose, hvor ens mæthedfornemmelse mindskes kraftigt. Kontakt klinikken på 30503503 eller [email protected] du er også velkommen til at læse mere om hypnose behandling på hjemmesiden www.j-hypnose.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *