Jordvarme og miljøet

Et jordvarmeanlæg bruges til opvarmning af boliger og varmt vand i boligen. Det smarte ved denne type anlæg er at man udnytter den naturlige varme som findes i jorden, og komprimere den så den kan bruges til opvarmning. Jordvarme er en vedvarende energikilde, det kræver dog en jordvarmepumpe for at man kan udnytte jordvarmen.

Påvirker anlægget vores miljø?

Som udgangspunkt har jordvarme ingen påvirkning af miljøet. Et anlæg består af to dele, et system af slanger som optager varmen fra jorden og en varmepumpe som komprimer varmen så temperaturen bliver så høj at den kan bruges indenfor.

De slanger som graves ned i jorden indeholder en frostfri væske, væsken indeholder nogle kemikalier som kan udgøre en potentiel forureningstrussel. Af den grund kræver det altid en tilladelse fra kommunen, inden man kan etablere et jordvarmeanlæg, da en utæthed på jordvarmeslangerne kan være en potentiel trussel mod grundvandet og den omkringliggende jord.

Der findes ikke rigtig eksempler på anlæg som har været utætte, og på den baggrund antages det at jordvarmeanlæg generelt set er tætte og sikre i drift.

De midler som benyttes til frostsikring er primært glycoler og IPA-sprit. Fælles for disse er, at de er meget vandopløselige og transporteres nemt i jord. Heldigvis er netop disse stoffer meget lidt giftige og let nedbrydelige, og det betyder at hvis et uheld skulle ske, så ville det højt sandsynlig have en minimal skade på miljøet.

Typer af anlæg

Den mest udbredte type jordvarme er et anlæg til en enkelt husstand, men grundet de lave driftsomkostninger, så er interessen for større anlæg i vækst, hvor flere hoteller og etageejendomme viser interesse. Jordvarme er et område som der udvikles meget på i øjeblikket og nye varianter kommer til, og det vil helt sikkert være en opvarmningsform som vil blive brugt mere i fremtiden.

Har emnet fanget din interesse, så læs rådgivning om jordvarme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *